Aanmelding en werkwijze

Aanmelding en werkwijze

Aanmelden
Je kan jezelf of je kind aanmelden voor psychologische hulp of de liefdesverdrietcoaching via het aanmeldformulier.

Je kan je mij ook telefonisch bereiken voor aanmelding of vragen. Na aanmelding word je binnen 24 uur teruggebeld voor het maken van een afspraak voor een intakegesprek.

Bel 06 49305128 of mail mij wanneer je vragen hebt: info@praktijkvoorpsychologieschaart.nl.

Intakefase voor de psychologische hulp
Als je je hebt aangemeld maken we in een eerste gesprek samen een inventarisatie van wat er aan de hand is. Wanneer dat duidelijk is, bied ik je een voorstel voor een behandelingstraject. Wanneer je je daarin kan vinden, begint de behandeling. De behandeling kan bestaan uit een aantal gesprekken, skypegesprekken en/of eHealth. Een behandeltraject duurt zo kort mogelijk en niet langer dan dat jij nodig vindt.

Wil je voor dat eerste afspraak het volgende meenemen:
– de verwijzing van je huisarts
– een geldig legitimatiebewijs
– de zorgpas van je zorgverzekering
– een lijstje met medicatie die je gebruikt, als dat van toepassing is.

Je aanmelding wordt te allen tijde vertrouwelijk behandeld. Informatieverstrekking aan derden gebeurt uitsluitend met jouw instemming. Je hebt de mogelijkheid een privacyverklaring te tekenen waardoor er geen informatie naar de zorgverzekeraar over de diagnose wordt doorgegeven.

Vragenlijsten
Aan het begin en aan het eind van de behandeling vraag ik je een paar vragenlijsten in te vullen over de klachten. Deze zogenaamde ROM metingen (Rating Outcome Monitoring)  zijn een vereiste door zorgverzekeraars en gemeente bij verzekerde zorg. .

Huisarts
Je kunt je aanmelden nadat je van je huisarts, bedrijfs- of verzekeringsarts een verwijzing hebt ontvangen voor behandeling in de basis GGZ. Aan het eind van elk behandeltraject maak ik een afsluitende rapportage. Uiteraard doe ik dat alleen met jouw toestemming.

Intake voor de liefdesverdrietcoaching
Na je telefonische aanmelding of via het contactformulier overleggen we samen hoe het coachingstraject er uit gaat zien. Hiervoor heb je geen verwijzing via de huisarts nodig.

Strikt vertrouwelijk
Alle gesprekken zijn strikt vertrouwelijk. Wat besproken wordt, valt dus onder het beroepsgeheim van de beroepsvereniging van psychologen (www.psynip.nl) en zonder de uitdrukkelijke toestemming van cliënten wordt aan derden geen informatie verstrekt.

Annulering
Bent je plotseling verhinderd? Bel dan minimaal een werkdag (24 uur) van tevoren af (niet per sms of whatsapp). Bel je niet of te laat, dan betaal je de gereserveerde tijd zelf. Deze kosten kan je niet declareren bij de zorgverzekeraar of de gemeente, zij vergoeden alleen als een behandeling heeft plaatsgevonden.

Duur van het gesprek
Een individueel gesprek duurt ongeveer 45 minuten. Voor dossiervorming, het maken van aantekeningen, voorbereiding op de sessie en administratie reken ik per gesprek 15 minuten. Vandaar dat ik voor een gesprek 60 minuten reken inclusief administratieve werkzaamheden.

 

Medewerkers praktijk

Hester Schaart, GZ psycholoog/praktijkeigenaar

Sibylla Kwaaitaal, praktijkcoördinator/administratieve ondersteuning